CANLI DESTEK
CANLI DESTEK

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar


Araştırma Merkezleri
ODTÜ’de Türkiye'nin ve dünyanın sorunları ve gereksinimlerine çözümler üretmek amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta araştırmalar gerçekleştiren merkezler kurulmuştur. Kurulan en yeni merkezlerden bazıları; Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, Deniz Ekosistemleri ve İklim Araştırma Merkezleridir.

Araştırma Merkezleri hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Laboratuvarlar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerin üniversite eğitim hayatı boyunca öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmeleri için birçok imkân sağlamaktadır. Üniversite sonrasında öğrencilerin ihtiyacı olacak bu pratik bilgiler, Üniversitemiz bünyesinde bulunan laboratuvar olanaklarıyla desteklenmektedir.

ODTÜ Merkezi Laboratuvar (ODTÜ MERLAB)

ODTÜ MERLAB kapsamındaki 2 ayrı birim altında 29 laboratuvar bulunmaktadır:

1- ARGE-Eğitim ve Ölçme Merkezi

 • Analiz Belirleme ve Yönlendirme Birimi
 • Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı

 • Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı

 • Elektron Mikroskopi Laboratuvarı

 • Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı

 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı
 • Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı

 • Mekanik Test Laboratuvarı

 • Nano-Mekanik Test Laboratuvarı

 • Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi

 • Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı

 • Polimer Analiz Laboratuvarı

 • Radyojenik İzotop Laboratuvarı

 • Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı

 • Sıvı Azot Üretimi
 • Termal Analiz Laboratuvarı

 • Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı
 • X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı

 • Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı

 • Yüzey Analiz Laboratuvarı

 • Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı

2- Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi

 • Doku Kültürü Laboratuvarı

 • Elektroforez Sistem Laboratuvarı

 • Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı

 • Genom Analiz Laboratuvarı

 • Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı

 • Kütle Spektroskopi Laboratuvarı

 • Mikroskopi Laboratuvarı

 • Spektroskopi Laboratuvarı

Havacılık Mühendisliği

 • Aerodinamik Laboratuvarı

 • Etki Laboratuvarı

 • Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı

 • Yapı, Titreşim ve Malzeme Laboratuvarı

Kimya Mühendisliği

 • Temel Kimya Laboratuvarı

 • Temel İşlemler Laboratuvarı

 • Süreç Kontrol Laboratuvarı

 • Bilgisayar Laboratuvarları

 • Cihazlı Analiz Laboratuvarı

 • Polimer Laboratuvarı

 • Biyoteknoloji Laboratuvarı

 • Membranla Ayırım Süreçleri Laboratuvarı

 • Katalizör Laboratuvarı

 • Kimyasal Reaksiyonlar Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği

 • Kıyı Liman Laboratuvarı

 • Yapım Stratejisi Laboratuvarı

 • Jeodezi Laboratuvarı

 • Zemin Laboratuvarı

 • Hidromekanik Laboratuvarı

 • Yapı Malzemesi Laboratuvarı

 • Yapı Mekaniği Laboratuvarı

 • Ulaşım Laboratuvarı

 • Su Kaynakları Laboratuvarı

Bilgisayar Mühendisliği

 • Çoklu Ortam Laboratuvarı

 • İş İstasyonu Laboratuvarı

 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 1

 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 2

 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 3

 • Donanım Laboratuvarı

 • Görüntü İşleme ve Örüntü Algılama Laboratuvarı

 • Akıllı Sistemler Laboratuvarı

 • Bilgisayarlı Dil Çalışmaları Laboratuvarı

 • Paralel İşlem Laboratuvarı

 • Merkez Mühendisliği Laboratuvarı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 • Akışkanlar Laboratuvarı

 • Bilgi Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı

 • Bilgisayar Araştırma Laboratuvarı

 • Yüksek Gerilim Laboratuvarı

 • Devreler ve Sistemler Araştırma Laboratuvarı

 • Elektrik Makineleri Laboratuvarı

 • Elektrik Makineleri ve Motor Sürücüleri Laboratuvarı

 • Enerji Sistemleri Laboratuvarı

 • Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı

 • (BILTEN) Güç Elektroniği Laboratuvarı

 • Güç Sistemleri Analiz Laboratuvarı

 • Kontrol Sistemleri Araştırma Laboratuvarı

 • Konuşma İşitme Araştırma Laboratuvarı

 • Mikro Dalga ve Anten Laboratuvarı

 • Mikro Dalga ve Milimetrik Dalga Laboratuvarı

 • Mikro Elektronik Laboratuvarı

 • Mikro İşlemci ve Mantık Tasarım Laboratuvarı

 • Mikro İşlemci Uygulamaları Laboratuvarı

 • Optik Haberleşme Laboratuvarı

 • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı A Blok

 • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı D Blok

 • Örüntü Tanıma ve Yapay Us Laboratuvarı

 • Robot Eğitim Laboratuvarı

 • Robot El Laboratuvarı

 • Sayısal Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı

 • Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı

 • Süreç Denetim Laboratuvarı

 • Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı

 • Temel Elektrik Mühendisliği Laboratuvarı

 • Temel Elektronik Laboratuvarı

 • Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı I

 • Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı II

 • Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı

 • Tüm Devre Tasarım Laboratuvarı I

 • Tüm Devre Tasarım Laboratuvarı II

 • Yazılım Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı

 • Bilgisayarla Görme ve Yapay Sinir Ağları Araştırma Laboratuvarı

Çevre Mühendisliği

 • Temel İşlemler Laboratuvarı

 • Kimya Laboratuvarı

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Hava Kirliliği Laboratuvarı

Gıda Mühendisliği

 • Temel İşlemler Laboratuvarı

 • Biyoteknoloji Laboratuvarı

 • Mikrobiyoloji/Biyokimya Laboratuvarı

 • Patojen Laboratuvarı

 • Genetik Laboratuvarı

 • Isıl Olmayan İşlemler

 • Aletli Analiz Laboratuvarı

 • Kurutma Laboratuvarı

 • Genel Laboratuvar

Jeoloji Mühendisliği

 • Numune Hazırlama Laboratuvar

 • Sedimentoloji Laboraruvarı

 • XRD - XRF Laboratuvarı

 • Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı

 • Paleontoloji Laboratuvarı

 • Jeofizik ve Sismik Araştırma Gözlem İstasyonu

 • Hidrojeoloji Laboratuvarı

 • Mühendislik Jeolojisi Laboratuvarı

 • Mineraloji - Petrografi Laboratuvarı

 • Kil Mineralojisi Laboratuvarı

 • Bilgisayar Laboratuvarı

 • Deniz Mikropaleontoloji Laboratuvarı

 • Analitik Kimya Laboratuvarı

 • Ekonomik Jeoloji Laboratuvarı

 • Hidrojeokimya Laboratuvarı

 • Bütünleşik Havza Analizi Laboratuvarı

 • Fotojeoloji Laboratuvarı

 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı

Makina Mühendisliği

 • CİM Laboratuvarı

 • Alet Cihaz Merkezi

 • Akışkanlar Laboratuvarı

 • Bio-Mekanik Laboratuvarı

 • Dinamik Sistemler Laboratuvarı

 • Eğitim Atölyesi Laboratuvarı

 • Isı-Çevre Mühendisliği Laboratuvarı

 • Makina Elemanları Laboratuvarı

 • Makina Tasarım Laboratuvarı

 • Malzeme Test Laboratuvarı

 • Mekatronik Laboratuvarı

 • Motor Laboratuvarı

 • Nükleer Laboratuvarı

 • Kontrol Laboratuvarı

 • Otomotiv Laboratuvarı

 • Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • SEM (Tarama- Elektron Mikroskobu) Laboratuvarı

 • SMA (Şekil Bellekli Alaşımlar) Laboratuvarı

 • TEM (Geçirimli Elektron Mikroskobu) Laboratuvarı

 • X Işınları Kırınım ve Flüoresans Spektroskopi Labı

 • Tahribatsız Muayene Laboratuvarı

 • Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı

 • Alaşım, Tasarım ve Geliştirme Laboratuvarı

 • Kaynak Teknolojisi Laboratuvarı

 • Polimer ve Polimer Kompozitler Laboratuvarı

 • Toz Metalurjisi Laboratuvarı

 • Döküm ve Katılaşma Laboratuvarı

 • Hidro-Metalurji Laboratuvarı

 • Seramik ve Seramik Süreçler Laboratuvarı

 • Elektrokimya ve Korozyon Laboratuvarı

 • Cevher Hazırlama Laboratuvarı

 • Piro Metalurji Laboratuvarı

 • Metal Matriksli Kompozitler Laboratuvarı

 • Yüzey Araştırmaları Laboratuvarı

 • Pil ve Hidrojen Depolama Laboratuvarı

 • Biyo-Malzeme Laboratuvarı

 • Elektomanyetik Malzemeler Laboratuvarı

 • Nano-Malzemeler ve Esnek Elektronik Gereçler Labı

 • Mekanik Test Laboratuvarı

Maden Mühendisliği

 • Cevher Hazırlama Laboratuvarı

 • Kaya Mekaniği Laboratuvarı

 • Havalandırma Laboratuvarı

 • Kazı Mekanizasyon Laboratuvarı

 • Maden Topografyası Laboratuvarı

 • Cevher Analiz Laboratuvarı

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 • Karot ve Numune Hazırlama Laboratuvarı

 • Sondaj Sıvıları Analiz Laboratuvarı

 • Petrol Üretimi Artırma Yöntemleri Laboratuvarı

 • PVT Laboratuvarı

Mühendislik Bilimleri

 • Deneysel Mekanik Laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği

 • İnsan Faktörleri Laboratuvarı

 • İş Etüdü Laboratuvarı

 • Bilgisayar Laboratuvarı

Kimya Bölümü

 • Organik Kimya Laboratuvarı

 • Polimer Kimya Laboratuvarı

 • Analitik Kimya Laboratuvarı

 • Anorganik Maddeler Laboratuvarı

 • Fizikokimya Laboratuvarı

 • Biyokimya Laboratuvarı

 • Genel Kimya Laboratuvarı

 • Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Fizik Bölümü

 • Bilgisayar Simülasyon Laboratuvarı

 • Terrahertz Araştırma Laboratuvarı

 • Katı Hal Fiziği Laboratuvarı

 • Ultra Kısa Darbe ve Katı Hal Lazer Laboratuvarı

 • Plazma Fiziği Laboratuvarı

 • Süper İletkenlik Araştırma Laboratuvarı

 • Yüksek Enerji Fizik Simülasyon ve Analiz Laboratuvarı

 • Yüksek Enerji Fizik Emülsiyon Tarama Laboratuvarı

 • Arkaometri Laboratuvarı

 • Moleküler Fizik Laboratuvarı

 • Güneş Enerjisi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı

Biyoloji Bölümü

 • Biokimya Laboratuvarı

 • Biomateryal Laboratuvarı

 • Ekoloji ve Evrimsel Genetik Laboratuvarı

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Moleküler Genetik Laboratuvarı

 • Kanser Biyolojisi Laboratuvarı

 • Nörofizyoloji Laboratuvarı

 • Bitki Bilimleri Laboratuvarı

 • Bitki Genetiği Laboratuvarı

 • Bitki Bioteknolojisi Laboratuvarı

 • Farmasötik Biyoteknoloji Laboratuvarı

 • Moleküler Biyofizik Laboratuvarı

 • Karasal Ekoloji ve Koruma Laboratuvarı

 • Tatlı Su Ekolojisi Laboratuvarı

 • Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı

 • Biyoteknoloji Araştırma Ünitesi

 • Hayvan Doku Kültürü Laboratuvarı

 • Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 • BİDB İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı