CANLI DESTEK
CANLI DESTEK

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar


ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün öncelikli araştırma alanları bilişim, enerji ve çevre, modern tarım ve güvenliktir. Kampüs, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su kaynakları, akıllı sistemler, ileri malzemeler, sürdürülebilir işletme ve tüketim alanlarında disiplinler arası iş birliğiyle araştırmalar yürütmekte olan ODTÜ Sürdürülebilirlik Merkezi'ne ev sahipliği yapmaktadır.

Son dönem gündemi 21. yüzyıl öncelikli mühendislik problem alanları, iletişim, dil ve eğitim bilimleri, toplum psikolojisi, ilgili ekonomik analizler ve iş modellerinden oluşan kampüsün eğitim ve uygulamalı Ar-Ge faaliyetlerin yürütüldüğü mevcut modern laboratuvar alanları şu tesislerden oluşur:

Laboratuvar Adı

1

Genel Bilgisayar Laboratuvarları

2

Bilgisayar, Ağ ve Simülasyon Laboratuvarı

3

Temel Fizik Laboratuvarı (Mekanik)

4

Temel Fizik Laboratuvarı (Elektrik - Manyetizma)

5

Temel Elektrik ve Elektronik Devreleri Laboratuvarı

6

Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler Laboratuvarı

7

Sayısal Mantık Tasarım Laboratuvarı

8

Elektrik Makineleri Laboratuvarı

9

Güç Elektroniği Laboratuvarı

10

Radyo Frekansı ve Telekomünikasyon Laboratuvarı

11

Enerji Sistemleri Laboratuvarı

12

Temel Kimya Laboratuvarı  

13

Organik Kimya Laboratuvarı

14

Analitik Kimya Laboratuvarı

15

Fizikokimya Laboratuvarı 

16

Organik Sentez Laboratuvarı

17

İnşaat Malzemeleri Laboratuvarı

18

Geomatik Laboratuvarı

19

Hidromekanik Laboratuvarı

20

Yapı ve Deprem Mühendisligi  Laboratuvarı

21

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

22

Dinamik Sistemler ve Kontrol Laboratuvarı

23

İçten Yanmalı Motor Laboratuvarı

24

Makina Atölyesi ve Üretim Teknolojileri Laboratuvarı

25

Isı Transferi ve Termodinamik Laboratuvarı

26

Malzeme Test Laboratuvarı

27

Akışkanlar Mekaniği, Havacılık ve Uzay Laboratuvarı

28

Kaynak Teknolojileri Laboratuvarı

29

Biyomekanik Laboratuvarı

30

Enerji Dönüşüm Sistemleri Laboratuvarı

31

Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı

32

Genel Jeoloji Laboratuvarı

33

Numune Hazırlama Laboratuvarı

34

Sondaj Sıvıları Laboratuvarı

35

Rezervuar Akışkan Özellikleri Laboratuvarı

36

Rezervuar Temel Kaya Özellikleri Laboratuvarı

37

Özel Karot Analizleri Laboratuvarı

38

Kuyu Logları Uygulama Laboratuvarı

39

EOR ve Karot Öteleme Laboratuvarı

40

Yüksek Performanslı Bilgisayar Laboratuvarı

Yeni stratejik dönem içinde faaliyete geçecek ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) ile Kuzey Kıbrıs'ta teknoloji üretimi odaklı girişimcilik ekosisteminin oluşmasına öncülük edilecektir. ODTÜ KALTEV, ODTÜ'nün akademik birikimi ile girişimcilik ekosisteminin diğer paydaşlarını öncelikli araştırma alanlarında katma değerli ürünler ortaya koyacak üretken bir ağda buluşturmayı hedeflemektedir.