CANLI DESTEK
CANLI DESTEK

Çift Ana Dal - Yan Dal


Çift ana dal programı; bir lisans programına kayıtlıyken başka bir lisans programından eş zamanlı ders almayı ve tamamlandığında bütün mesleki hakları ile beraber 2 diplomaya sahip olmayı mümkün kılar. Örneğin, bilgisayar mühendisliği ve inşaat mühendisliği lisans programları arasında çift ana dal programını bitiren bir öğrenci, programdan hem inşaat mühendisi hem de bilgisayar mühendisi olarak mezun olur. Birbirlerine yakın programlarla çift ana dal yapmak, programı bitirmek için öğrencilerin avantajına olsa da, elektrik ve elektronik mühendisliği ve felsefe gibi birbirlerine görece uzak programlarla da çift ana dal yapmak olanaklıdır.

Yan dal temel anlamda bir uzmanlaşma programıdır. Yan dal programına kayıt olan öğrenciler belirli bir konuda sınırlı sayıda ders alıp, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikasını edinirler. Örnek verecek olursak, bir öğrenci makina mühendisliği lisans programını ve mekatronik yan dal programını tamamlarsa, makina mühendisliği diploması ve mekatronik yan dal sertifikası ile mezun olmuş olur. Bu sertifika öğrencinin mekatronik alanında da yetkin olduğunu gösterdiği için, öğrenciye iş hayatında veya ilgili alanda yapacağı lisansüstü çalışmalarda yardımcı olabilir.

Açılan programlar için: http://oidb.metu.edu.tr/tr/yan-dal-ve-cift-ana-dal-programlari