CANLI DESTEK
CANLI DESTEK

Burslar ve Ücretler


1. YKS Sonuçlarına Göre Verilen Burs Olanakları
  1.1. Öğrenim Bursu
  1.2. Kampus Başarı Bursu
  1.3. Yurt Bursu
2. Ücretler
3. İndirimler
  3.1. Personel, Mezun ve Kardeş İndirimi
  3.2. Tercih İndirimi
4. Eğitim – Öğretim Süresince Burs Olanakları
  4.1. Akademik Başarı Bursu
  4.2. Öğrenci Asistanlığı
  4.3. Gereksinim Bursları
5. Yıllık Tahmini Gider Tablosu


1. YKS Sonuçlarına Göre Verilen Burs Olanakları
1.1. Öğrenim Bursu:

Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler*, akademik başarı durumuna bakılmaksızın, İngilizce Hazırlık Programı’nda 1 yıl** ve lisans eğitiminde 5 yıl boyunca, yerleştirildikleri burslu kontenjan türüne göre öğrenim ücretinin %100 veya %50'sinden muaf olacaktır.

(*) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu mevcut öğrencilerinin, öğrencisi olup ayrılanların, ilişiği kesilenlerin veya ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu mezunlarının, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde bu öğrenciler tam ücretli statüde kayıt yaptırabilirler.

(**) Devamsızlıktan kalmayan ve yıl sonu not toplamı 50,00 ve üzeri olan veya girdikleri herhangi bir İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan (İYS) 50,00 ve üzeri alan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'ndaki bursları ikinci yılda da devam eder. Devamsızlıktan kalan ve bir yıllık eğitimini tamamlamayan öğrencilerin ise, tek sınav hakları olan Eylül İYS'den 50,00 ve üzeri bir not almaları halinde İngilizce Hazırlık Programı'ndaki bursları bir yıl daha devam eder. Yaz Okulu ayrıca ücretlendirilir.

1.2. Kampus Başarı Bursu:

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarına 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında kabul edilecek öğrencilerden Üniversite Giriş Sınavı (YKS) yerleştirme sırasına göre EA ve SAY puan türlerinde ilk 10.000 ve DİL puan türünde ilk 1.000 içinde bulunan öğrencilere;

  • Hazırlık okulunda bir yıl, lisans programlarında her akademik yıl sonunda kümülatif (CGPA) not ortalamasının en az 3,00 olması şartıyla programda geçirdiği ilk dört yıl uygulanmak üzere yılda dokuz ay süre ile aylık 1000 TL burs,
  • Kampus yurtlarında, bir yılı Hazırlık Okulu'nda, ilk dört yılı kazanılan lisans programında olmak üzere, bir kişilik odalarda (II. Yurt Süit düzeninde oda) ücretsiz konaklama,
  • Kampus açık havuz ve spor salonunun ücretsiz kullanımını kapsayan Kampus Başarı Bursu verilir.

1.3. Yurt Bursu:

  • YKS-SAY sınav yerleştirme sıralamasında ilk 35.000 arasında yer alan ve SAY puan türünde,
  • YKS-EA sınav yerleştirme sıralamasında ilk 25.000 arasında yer alan ve EA puan türünde,
  • YKS-DİL sınav yerleştirme sıralamasında ilk 4.000 arasında yer alan ve DİL puan türünde

bir lisans programına yerleşen öğrenciler dört kişilik odalarda ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır. Yurt bursları karşılıksızdır ve akademik başarı şartı aranmaksızın, İngilizce Hazırlık Programı'nda 2 yıl ve lisans eğitiminde 5 yıl süre ile geçerlidir.

Not: Öğrenci Disiplin Yönergesi kapsamında bir hafta uzaklaştırma ve daha üstü bir ceza alanlar, YKS ile kazandıkları Yurt Bursu hakkını; Yurtlar Yönetmeliği kapsamında 50 ceza puanına ulaşan öğrenciler ise, YKS ile kazandıkları Yurt Bursu hakkını ve yurtlarda yer garantisini bir akademik yıl için kaybetmektedir.


2. Ücretler (2024-2025 Akademik Yılı Ücretleri Daha Sonra Açıklanacaktır.)


3. İndirimler

3.1. Personel, Mezun ve Kardeş İndirimi:

ODTÜ'de (Ankara, Kuzey Kıbrıs ve Erdemli) tam zamanlı olarak görev yapan (görevi devam eden ya da emekli) personel çocukları (biri hariç); ODTÜ mezunlarının çocukları (biri hariç) ve ODTÜ'de lisans eğitimine devam eden öğrencilerin kardeşleri (biri hariç) için İndirimli Ücret uygulanır (İndirimli Ücret, Ücretler tablosunda "KKTC Uyruklu veya İndirimli" satırında belirtilmiştir). Bir öğrenci bu kategorilerden sadece biri için indirim alabilir.

3.2. Tercih İndirimi (*)

YKS sınav sonucu ile burssuz programlara yerleşen ve yerleştiği programı ilk 3 tercihlerinden birine yazan öğrenciler, %50 Tercih İndirimi almaya hak kazanırlar (Burssuz program ücretinde %50 indirim yapılır).

%50 Tercih İndirimi'ne hak kazanan öğrenciler diğer indirim veya bursların herhangi birinden (Akademik Başarı Bursu hariç) yararlanamaz.

Tercih indirimi İngilizce Hazırlık Programı'nda 1 yıl** ve lisans eğitiminde 5 yıl boyunca geçerlidir.

(*) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu mevcut öğrencilerinin, öğrencisi olup ayrılanların, ilişiği kesilenlerin veya ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu mezunlarının, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde bu öğrenciler tam ücretli statüde kayıt yaptırabilirler.

(**) Devamsızlıktan kalmayan ve yıl sonu not toplamı 50,00 ve üzeri olan veya girdikleri herhangi bir İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan (İYS) 50,00 ve üzeri alan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'ndaki bursları ikinci yılda da devam eder. Devamsızlıktan kalan ve bir yıllık eğitimini tamamlamayan öğrencilerin ise, tek sınav hakları olan Eylül İYS'den 50,00 ve üzeri bir not almaları halinde İngilizce Hazırlık Programı'ndaki bursları bir yıl daha devam eder. Yaz Okulu ayrıca ücretlendirilir.


4. Eğitim – Öğretim Süresince Burs Olanakları

4.1. Akademik Başarı Bursu:

Lisans programında ilk yılını (Hazırlık Okulu hariç iki normal dönemi) tamamlamış ve kendi programlarındaki öğrenciler arasında genel not ortalaması sıralamasında ilk %3'e giren öğrencilerden;

Ağırlıklı genel not ortalaması (N-CGPA) 3,50 - 3,74 arasında olanlara, takip eden Güz döneminde Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında, İlkbahar döneminde ise Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ayda 585 TL,

Ağırlıklı genel not ortalaması (N-CPGA) 3,75 ve üzeri olanlara, takip eden Güz döneminde Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında, İlkbahar döneminde ise Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ayda 845 TL Akademik Başarı Bursu verilir.

Akademik başarı burslarının uygulanmasında Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı kararları esas alınır.

Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanmak için bir öğrencinin aşağıdaki koşulların tümünü karşılaması gerekmektedir:

1- Bir programın ilk iki dönemini (birinci sınıf) tamamlamış olmalıdır.

2- Son iki yarıyılda -her iki yarıyıl için- yarıyıl not ortalaması (GPA) en az 3,00/4,00 olmalıdır.

3- Yaz okulu hariç son iki yarıyılda asgari ders yükü kadar ders almış olmalıdır.

4- Son iki yarıyılda FD, FF, NA, U veya W notu olmamalıdır.

5- Disiplin suçu bulunmamalıdır.

4.2. Öğrenci Asistanlığı:

Öğrencilerin Kütüphane, Laboratuvarlar, Bilgi İşlem, Spor Tesisleri, Yurtlar vb. birimlerde Öğrenci Asistan statüsünde hizmet karşılığı burs alabilme olanakları da bulunmaktadır. Öğrenci asistanlığı için akademik başarının yanında gereksinim de göz önüne alınmaktadır.

4.3. Gereksinim Bursları:

Maddi imkânları kısıtlı öğrencilere, belirli bir başarı düzeyinin altına düşmemeleri koşuluyla, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Burs ve Yardımlar Fonu aracılığıyla kitap, gereksinim, yolluk vb. maddi destek bursları verilmektedir.