İngilizce Eğitim

ODTÜ’de eğitim dili İngilizce’dir. Eylül ayında yapılan ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda başarı gösteren veya eşdeğerliliği kabul edilmiş uluslararası bir sınavdan yeterli puan alan yeni öğrenciler, kazandıkları lisans programının birinci sınıfına başlayabilirler. İngilizce düzeyleri lisans programlarını takip etmek için yetersiz olan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler. Hazırlık Okulu’nda okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerine yönelik iki dönem süren yoğun bir program yürütülmektedir.

Öğrenciler İngilizce düzeylerine göre beş gruba ayrılmakta ve bütün akademik yıl boyunca haftada 12, 15, 20 ya da 25 saat ders görmektedirler. Birinci sınıfa devam edebilmek için hem yıl içi programı belli bir başarıda tamamlamak hem de yıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak zorunludur.

Temel İngilizce Bölümü, kütüphanesi, türlü eğitim malzemesi ve araçları, bilgisayar donanımı, görsel-işitsel gereçleri, sessiz çalışma odaları ve sanal ortamda sunduğu hizmetlerle öğrencilerine sınıf dışında da geniş eğitim olanakları sağlamaktadır.

Lisans programlarına başlayabilmek için gerekli olan İngilizce yeterlilik puanları aşağıdadır: 

ODTÜ İYSTOEFL IBTIELTS ACADEMICAçıklamalar
95-100 120 9.0 -
90 119 8.5 SUNY program (BAS & GIA): Minimum score required for exemption from ENG 101
SUNY ortak lisans programı (BAS & GIA): ENG 101 dersinden muafiyet için gerekli minimum puan
85 114-118 8.0 Undergraduate programs: Minimum score required for exemption from ENG 101
Lisans programları: ENG 101 dersinden muafiyet için gereken minimum puan
80 106-113 7.5 -
75 95-105 7.0 -
70 86-94 7.0 Foreign Language Education Department: Minimum score required for exemption from the Department of Basic English (Preparatory School) program (as of 2014 - 2015 admissions)
Yabancı Dil Eğitimi Bölümü: Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programından muafiyet için gereken minumum puan (2014 - 2015 girişlilerden başlayarak)
65 80-85 6.5 SUNY programs: Minimum score required for exemption from the Department of Basic English (Preparatory School) program
SUNY ortak lisans programları: Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programından muafiyet için gereken minimum puan
Minimum score required for admission to graduate programs
Lisansüstü programlara başlayabilmek için gereken minimum puan
60 75-79 6.0 Undergraduate programs: Minimum score required for exemption from the Department of Basic English (Preparatory School) program
Lisans programları: Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programından muafiyet için gereken minimum puan

Ayrıntılı bilgiye Temel İngilizce Bölümü sayfasından ulaşabilirsiniz.