CANLI DESTEK
CANLI DESTEK

Nitelikli Akademik Kadro


ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda, uluslararası düzeyde üstün akademik niteliklere sahip, seçkin ODTÜ öğretim üyeleri eğitim vermektedir. Akademik kadroya yeni katılan öğretim üyelerinin atamaları, ODTÜ'nün bugüne kadar uyguladığı akademik kurallar ve standartlara göre yapılmaktadır.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, öğrencilerini, öğretim üyeleriyle yakın etkileşim içinde bulunabildikleri küçük sınıflarda, özgür ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmektedir. Öğrencilerin üstün bireysel ve mesleki bilgiyle donanmış, kendine güvenen, sorumluluk duygusuna ve liderlik niteliğine sahip, sağlıklı bireyler olarak gelişmeleri ODTÜ eğitiminin temel özelliğidir. ODTÜ’de eğitim dili İngilizce'dir.

ODTÜ’de öğretim üyesi olarak görev yapmak için yurtdışında üst düzey tanınırlığa sahip üniversitelerin birinde doktora yapmış olmak veya yurtdışındaki bu seviyedeki üniversitelerde doktora sonrası araştırmacı olarak akademik üretim süreçlerine en az iki dönem katılmış olmak gerekir. ODTÜ uzun yıllardır uyguladığı bu politika ile akademide üretkenliği ve bilimsel başarıyı olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri olarak bilinen akademik kendileşmenin (inbreeding - bir akademik kurumun yalnızca kendi mezunları ile çalışarak akademik çeşitliliğini ve üretkenliğini yitirmesi) önüne geçmeyi hedeflemektedir.