CANLI DESTEK
CANLI DESTEK

ODTÜ KALTEV


ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (ODTÜ KALTEV), yenilikçi teknolojiler üreten girişimciler ile bu teknolojilere altyapı sağlayacak akademisyenleri ve yatırımcıları bir araya getiren bir Ar-Ge ve üretim ekosistemi olarak tasarlandı. ODTÜ KALTEV'in ilk girişimi ve Kuzey Kıbrıs'ın ilk kuluçka programı olan "Düşün, Dene, Dönüştür" girişimcilik programı, girişimci ODTÜ öğrencilerinin projelerinin ürüne dönüştürülmesi için inovatif bir süreç başlattı. ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi Ar-Ge Kompleksi'nin temeli, 22 Mayıs 2017'de atıldı ve inşaat neredeyse tamamlandı.

ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisinin üç temel amacı bulunuyor:

• Yenilikçi ve sürdürülebilir üretimde rol oynayacak tüm bileşenleri (akademi, endüstri, genç girişimciler, yeni yatırımcılar ve kamu kuruluşları) bir araya getirmek ve araştırma çıktılarını katma değere dönüştürecek bir üretim süreci kurmak,
• Üretim süreçlerini yenilikçi teknolojilerle geliştirmek isteyen endüstri mensupları ile gelişmiş teknolojiler geliştirmek için destek arayan araştırmacılar ve öğrenciler arasında iş birliğini sağlamak,
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teknoloji odaklı kalkınmayı destekleyerek dijital dönüşüme ivme kazandırmak ve istihdam olanaklarını geliştirmek.

Türkiye'nin ilk teknokentinin mimarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'ın ilk teknoloji vadisini kurarak adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedefliyor. Bu misyonu ile ODTÜ KALTEV; Kuzey Kıbrıs'taki sayısı 100.000'i geçen öğrenciyi, yüzlerce araştırmacıyı, endüstri kuruluşlarını, girişimcileri ve TÜBİTAK, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları bir araya getirecek. Bir araya gelen paydaşların yaratacağı inovasyon enerjisi ve araştırma potansiyeli Kuzey Kıbrıs'ı bilim ve teknoloji ile dönüştürecek.

ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi, ODTÜ’nün 63 yıllık araştırma geliştirme birikimini adaya taşımayı hedefliyor. ODTÜ KALTEV; girişimci fikirleri kuluçka merkezlerinde olgunlaştırmak üzere çalışan ve araştırmacılar ile endüstri arasında üretken işbirlikleri kuracak bir üretim ekosistemi olarak tasarlandı. “Bilim, izolasyon tanımaz!” ilkesi ile ODTÜ KALTEV; sürdürülebilirlik, siber güvenlik, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, su ve atık yönetimi ve kalkınma çalışmaları gibi dünyanın geleceğine ışık tutacak araştırma alanlarına odaklanacak.

ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi resmi statüsü ile tescil edildi. K.K.T.C.’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili yasal mevzuat çalışmaları hızla devam ediyor.

ODTÜ KALTEV: https://odtukaltev.com.tr/