CANLI DESTEK
CANLI DESTEK

Uluslararası Ortak Programlar


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile New York Eyalet Üniversitesi Sistemi (SUNY) arasında gerçekleştirilen anlaşma ile ODTÜ ve ABD'de SUNY-Binghamton ve SUNY-New Paltz tarafından ortaklaşa yürütülecek Küresel ve Uluslararası İlişkiler, İşletme ve İngilizce Öğretmenliği uluslararası ortak lisans programları oluşturulmuştur. Bu programlarda öğrenim gören öğrenciler:

• Lisans eğitimi süresince Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde YÖK onaylı programlarda öğrenim görme,
• İki farklı kültürü tanıma,
• İngilizce becerilerini hem Türkiye'de üniversitelerinde, hem de Amerika'da İngilizcenin doğal ortamında geliştirme,
• Programlarını başarı ile tamamladıklarında aynı anda bir Türk ve bir Amerikan üniversitesinin lisans diplomasına sahip olma olanaklarından faydalanacaklardır.
• Aynı zamanda, Optional Practical Training (OPT) ile İşletme ve Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri, 4. sınıfı tamamladıklarında, 1 yıl Amerika'da mezun oldukları bölüm ile ilgili bir işte çalışma imkânına sahip olmaktadırlar.

ODTÜ'de ortak lisans programları haricinde 6 ortak yüksek lisans; 12 ortak doktora programı bulunmaktadır.

Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programları:

 • Endüstri Mühendisliği (ODTÜ - Technical University of Eindhoven)
 • Sosyal Bilimler (Türk-Alman) (ODTÜ - Humbolt University)
 • İş Yaşamı Temelli Öğrenme (ODTÜ - Middlesex University)
 • Etkileşim için Tasarım (ODTÜ - Delft University of Technology)
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri (ODTÜ - Delft University of Technology)
 • Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi (ODTÜ - The Institute for Advanced Study of Pavia, The University of Pavia, The University of Patras, The University of Grenoble Joseph Fourier)

Uluslararası Ortak Doktora Programları:

 • Biyoloji Bölümü (ODTÜ - Universite Paul Sabatier Toulouse)
 • Biyoteknoloji Bölümü (ODTÜ - Claude Bernard Lyon University)
 • Çevre Mühendisliği (ODTÜ - Carnegie Mellon University)
 • Gıda Mühendisliği (ODTÜ - Universite Bordeaux)
 • Havacılık Mühendisliği (ODTÜ - University of Pointers)
 • Havacılık Mühendisliği (ODTÜ - University of Orleans)
 • İnşaat Mühendisliği (ODTÜ - Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris)
 • İnşaat Mühendisliği (ODTÜ - Carnegie Mellon University)
 • İnşaat Mühendisliği (ODTÜ- University of Grenoble France)
 • Kimya Mühendisliği (ODTÜ - INSA of Lyon)
 • Kimya Mühendisliği (ODTÜ - Technical University of Eindhoven)
 • Matematik Bölümü (ODTÜ - Universite Louis Pasteur)