Akreditasyonlar


ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, mezunlarına uluslararası geçerliliği olan ODTÜ lisans diploması vermektedir. ODTÜ Ankara Kampüsünde düzenlenen ve tüm ODTÜ mezunlarının katıldığı törende sunulan diploma, mezunların yurt içi ve yurt dışı iş piyasalarında ve akademik çevrelerde öncelikle tercih edilmesini sağlar.

Europass: ODTÜ’deki bütün programlarda mezunlara Europass Diploma Eki verilmektedir. Bu ek sayesinde öğrenciler daha detaylı ve muadilleri ile kıyaslanabilir bir diploma edinebilmekte, Avrupa’da iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşabilmektedir.