CANLI DESTEK
CANLI DESTEK

Exchange


Uluslararası değişim programları bir değişim öğrencisine çeşitli avantajlar sağlar. Değişim deneyimleri öğrencinin kişisel ve profesyonel gelişimini destekler, yaratıcılığını harekete geçirir ve farklı kültürlerden insanlarla yeni arkadaşlıklar kurmasını kolaylaştırır. Çok kültürlü eğitim ortamı, değişim öğrencisinin farklılıklara toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirir. Yurt dışı değişim programları lisans eğitimini daha zengin bir deneyime dönüştürmek için mükemmel bir fırsattır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin uluslararası değişim programları yurtdışındaki üniversitelerle ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu anlaşmaların pek çoğunda değişim, ODTÜ ve karşı üniversite arasında karşılıklı öğrenci değişimi anlamına gelir.

Exchange 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Öğrenciler ayrıca, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun dünyanın önde gelen üniversiteleriyle imzaladığı ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programlarından da yararlanabilirler.

Aralarında ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, Japonya, Singapur, Güney Kore’nin de bulunduğu pek çok ülkeden 250’nin üzerinde üniversite ile ikili anlaşmalar çerçevesinde, ODTÜ öğrencileri için çeşitli avantajlar sunan yurt dışı değişim programları yürütülmektedir. Öğrenciler değişim programında geçirdikleri sürenin sonunda ODTÜ’ye döner ve eğitimlerine devam ederler. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri de her yıl Ankara Kampüsü tarafında belirlenen yurtdışı ünversitesiteleri ile değişim imkanı bulabiliyor. 

Değişim programlarının işleyişi ODTÜ Ankara Kampüsü Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından yürütülür. Değişim ve Yurt Dışı Değişim Programları yürütülen ülkelerin güncel listesi her akademik yıl ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulur.

Değişim programına kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları program için ödemeleri gereken öğrenim ücretini ODTÜ’ye öderler ve karşı üniversitede öğrenim ücretinden muaftırlar. Ancak değişim programı süresi içinde ulaşım, geçim masrafları ve kişisel harcamalarını karşılamak öğrencinin sorumluluğundadır.

Değişim dönemi sonunda karşı üniversite, öğrencinin not dökümünü ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusuna gönderir. Öğrencinin değişim döneminde karşı üniversitede aldığı tüm dersler not dökümünde gösterilir. Bu not dökümü öğrencinin ODTÜ’de kayıtlı olduğu akademik program tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde kredi transferi için ilgili Akademik Kurul’dan onay alınması gerekir. Kredi transferine ilişkin alınan karar Öğrenci İşleri Ofisi’ne gönderilir.