ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Değişim Programı Olanakları:

Uluslararası değişim programları bir değişim öğrencisine çok çeşitli avantajlar sağlar. Bu tür deneyimler öğrencinin kişisel ve profesyonel gelişimini destekler, yaratıcılığını harekete geçirir ve farklı kültürlerden insanlarla yeni arkadaşlıklar kurmasını kolaylaştırır. Çok kültürlü eğitim ortamı değişim öğrencisinin farklılıklara toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirir. Yurtdışı değişim programları lisans eğitimini daha zengin bir deneyime dönüştürmek için mükemmel bir fırsattır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin uluslararası değişim programları yurtdışındaki üniversitelerle ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu anlaşmaların pek çoğunda “Değişim”, ODTÜ ve karşı üniversite arasında karşılıklı öğrenci değişimi anlamına gelir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri üç değişim programından yararlanabilirler.

Ankara Değişim Programı, kampuslar arası bir değişim programıdır. Bu program kapsamında öğrenciler, bir yarıyıl veya bir akademik yıl için ODTÜ Ankara Kampusu’nda derslere devam edebilirler. Öğrenciler ayrıca, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun dünyanın önde gelen üniversiteleriyle imzaladığı ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programlarından da yararlanabilirler.

Aralarında ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, Japonya, Singapur, Güney Kore’nin de bulunduğu pek çok ülkeden 250’nin üzerinde üniversite ile ikili anlaşmalar çerçevesinde, ODTÜ öğrencileri için çeşitli avantajlar sunan yurtdışı değişim programları yürütülmektedir. Öğrenciler değişim programında geçirdikleri sürenin sonunda ODTÜ’ye döner ve eğitimlerine devam ederler.

Değişim programlarının işleyişi ODTÜ Ankara Kampusu Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından yürütülür. Değişim ve Yurtdışı Değişim programları yürütülen ülkelerin güncel listesi her akademik yıl ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci İşleri Ofisi tarafından duyurulur.

Değişim programına kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları program için ödemeleri gereken öğrenim ücretini ODTÜ’ye öderler ve karşı üniversitede öğrenim ücretinden muaftırlar. Ancak değişim programı süresi içinde ulaşım, geçim masrafları ve kişisel harcamalarını karşılamak öğrencinin sorumluluğundadır.

Değişim dönemi sonunda karşı üniversite, öğrencinin not dökümünü ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na gönderir. Öğrencinin değişim döneminde karşı üniversitede aldığı tüm dersler not dökümünde gösterilir. Bu not dökümü öğrencinin ODTÜ’de kayıtlı olduğu akademik program tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde kredi transferi için ilgili Akademik Kurul’dan onay alınması gerekir. Kredi transferine ilişkin alınan karar Öğrenci İşleri Ofisi’ne gönderilir.