Araştıran, Geliştiren ve Öğrenme Metropolü

Bir araştırma üniversitesi olan ODTÜ, öğrencilerinin en yeni teknolojilerin ve bilimsel gelişmelerin içinde yetişmelerini sağlar. ODTÜ Yerleşkelerinde, tüm yıl boyunca, dünyanın önemli üniversite ve araştırma kurumlarından gelen bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen kongreler ve diğer bilimsel etkinliklerle, ODTÜ öğrencileri ve mezunları bilgiye ilk elden ulaşabilir ve akademik tartışmalara katılabilirler.

İş Dünyası ve Sanayi ile Doğal İşbirliği

ODTÜ, “Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı” kapsamında, değişik sektörlerin gereksinim duyduğu, Ar-Ge konusunda yetkin, bilgi birikimini uygulayabilen insan gücü yetiştirmeyi hedefler. ODTÜ; bünyesindeki araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve kurduğu teknoloji geliştirme bölgesi Teknokent sayesinde, dünyanın önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olma vizyonu ile ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunabilecek insan gücünü yetiştirir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi: ODTÜ Teknokent

ülkemizin ilk, en büyük ve en yenilikçi teknoloji geliştirme bölgesi olan "ODTÜ Teknokent" ODTÜ yerleşkesi içindedir. ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri, ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren 302 Ar-Ge firması ile birlikte ürün ve teknoloji geliştirirler. ODTÜ Teknokent'in yıllık ciro büyüklüğü yaklaşık 550 Milyon TL'dir.

Yenilikçilik Teşvik Ediliyor

ODTÜ, öğrencilerin bilimsel yöntemler kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlar; geliştirdikleri fikirleri iş modellerine dönüştürme olanağı yaratır. Günümüzde, sürekli gelişim gösteren ekonomik ortamda, yaratıcılık ve girişimcilik rekabetin sürdürülebilmesi için önemlidir. ODTÜ; sunduğu ortam ve desteklerle, girişimciliği teşvik eder. ODTÜ Teknokent bünyesinde, öğrencilerin projelerini iş dünyasına aktarmaları için yeni fikirlerin geliştirilmesine olanak sağlanır.