ODTÜ Virtual Ring Tour
Elena Sanchez Arrilaga - Spain
Maria Giulia Bellocci - Italy
Oliver Whittaker - Australia